خانه / دانستنی ها / تشکیل اثر انگشت در جنین

تشکیل اثر انگشت در جنین

اثر انگشت در ماه چندم جنینی شکل میگیرد؟ ممکن است این سوال شما نیز در مورد تشکیل اثر انگشت در جنین باشد. همه انسان ها در طول عمر خود یک اثر انگشت مخصوص به خود و منحصر به فرد خواهد داشت، اثر انگشت به شکل الگوهای برجسته ای هست که در نوک انگشتان و زمانی که جنین در رحم مادر به سر می برد شکل می گیرد. ما می دانیم که چندین عامل در شکل گیری اثر انگشت دخالت دارند و همچنین ژن های بدن انسان الگوهای برجسته ی روی پوست انگشتان، کف دست ها، انگشتان پا و زیر پاها را تحت تاثیر قرار می دهند. نکته جالب این است که الگوهای گفته شده حتی در میان دوقلوهای کاملاً همسان که دی ان ای کاملا یکسانی دارند نیز از هم دیگر متفاوت هستند. و به همین دلیل می توان گفت که فاکتورهای دیگری علاوه بر ژنتیک در شکل گیری اثر انگشت دخالت دارند.

اما بر میگردیم به سوال اینکه اثر انگشت در چند ماهگی جنین تشکیل می شود؟ با توجه به تقویم رشد جنین در رحم مادر، در پایان هفتهٔ دوازدهم جنینی در کنار آغاز تشکیل برخی از بافت ها و سلول‌های خونی، اندامها نیز کاملاً شکل یافته اند. بازوها، انگشتان، دستها و پاها هم در همین هفته دوازدهم کاملا تشکیل می شوند. با وجود تشکیل انگشتان در پایان هفته دوازدهم جنینی اما نمیتوان این زمان را برای اثر انگشت جنین در نظر گرفت.

به طور دقیق تر اثر انگشت در هفته ی ۲۴ ام بارداری به طور کامل شکل می گیرد و همانطور که می دانید اثر انگشت در تمام طول زندگی تغییری نمی کند و در همه افراد هم متفاوت است به خاطر همین ویژگی ها اثر انگشت به عنوان راهی برای شناسایی افراد و تعیین هویت به کار می رود.

اینکه چه عواملی می تواند در شکل گیری و به وجود آمدن الگوهای تغییر ناپذیر و بدون تکرار اثر انگشت در دوران رشد جنینی تاثیر گذار باشد هنوز ناشناخته هستند. مطالعات در این زمینه نشان داده که یک ژن خاص در کنترل رشد اثر انگشت دخالت مستقیم دارد

در نتیجه پاسخ به سوالی که در ابتدا مطرح شد به این صورت است که تشکیل اثر انگشت در جنین در ماه سوم حاملگی یا هفته بیست و چهارم بارداری اثر انگشت در جنین به طور کامل صورت می گیرد.

درباره ی داکتاپ