خانه / طب فیزیکی / تنگى ستون مهره ها وتنگی کانال نخاعی

تنگى ستون مهره ها وتنگی کانال نخاعی

یک کانال مهره‌هاى تنگ شده باعث درد پشت و پاها به‌طور دو طرفه در هنگام راه رفتن یا ایستادن مى‌شود که با نشستن تسکین مى‌یابد. برخلاف کلودیکاسیون عروقی، نشانه‌ها به‌دنبال ایستادن بدون راه رفتن بروز مى‌کند. برخلاف بیمارى دیسک لومبار، سمپتوم‌ها با نشستن تخفیف مى‌یابند. نقص‌هاى فوکال نورولوژیک شایع است؛ نقص‌هاى شدید نورولوژیک (پارالیز، عدم توانائى در نگهدارى ادرار یا مدفوع) نادر است.

تنگى در اثر عوامل اکتسابى (??%)، مادرزادی، یا مخلوط اکتسابى / مادرزادى به‌وجود مى‌آید. در بیمارى خفیف درمان سمپتوماتیک (علامتی) کافى است، جراحى وقتى اندیکاسیون دارد که درد با فعالیت‌هاى زندگى روزمره تداخل کند یا علائم فوکال نورولوژیک به‌وجود آمده باشد. جراحى در??-%?? موارد موفقیت‌آمیز است، در ??% موارد تنگى راجعه در عرض ? سال ایجاد مى‌شود.

تروما:
تروما عبارت کشیدگى یا رگ‌به‌رگ شدن کمر براى توصیف صدمات مینور و خود محدود شونده همراه با LBP به‌کار مى‌رود. شکستگى‌هاى مهره‌ها در اثر تروما منجر به گوه‌اى شکل شدن یا کمپرسیون جسم مهره مى‌شود، ممکن است شکستگى‌هاى انفجارى عناصر قدامى و خلفى مهره‌ها را درگیر نماید. در شکستگى‌هاى مهره‌ها آسیب نورولوژیک شایع است.

 با درمان زودرس نتایج بهترى حاصل مى‌آید. شایع‌ترین علت شکستگى غیر تروماتیک استئوپروز است. علل دیگر شامل استئومالاسی، هیپرپاراتیروئیدی، هیپرتیروئیدی، میلوم مولتیپل، یا کارسینوم متاستاتیک مى‌باشد. استفاده از گلوکوکورتیکوئیدها جسم مهره را مستعد شکستگى مى‌کند. قرائن بالینی، یافته‌هاى معاینه و گرافى‌هاى مهره تشخیص را ممکن مى‌سازند.

اسپوندیلولیستزیس:
لغزش قسمت قدامى مهره‌ها به‌ سمت جلو و به جا گذاشتن عناصر خلفى در پشت؛ سطوح L5-L4 بیشتر از سطوح S1-L5 مبتلا مى‌شوند؛ مى‌تواند LBP یا رادیکولوپاتى / یا سندرم کودااکوئینا به‌وجود آورد.

استئوآرتریت:
درد پشت که در اثر حرکات مهره‌ها به‌وجود مى‌آید. با افزایش سن تشدید مى‌یابد. یافته‌هاى رادیولوژیک با شدت درد ارتباطى ندارند. سندرم فاست – وجود علائم و نشانه‌هاى رادیکولر، تحت فشار قرار گرفتن ریشه عصب به‌وسیله هیپرتروفى یک طرفه فاست. فورامینوتومیو فاستکتومى – موجب تسکین بلندمدت درد در ?? تا ??% موارد مى‌شود. از بین رفتن ارتفاع دیسک بین‌مهره‌اى موجب کاهش ابعاد عمودى فورامن بین‌مهره‌اى مى‌شود، پدیکول پائین‌رونده ریشه عصبى موجود را تحت فشار قرار مى‌دهد.

متاستازهاى مهره‌اى:
درد پشت شایع‌ترین نشانه نورولوژیک در بیماران مبتلا به کانسر سیستمیک مى‌باشد. کارسینوم متاستاتیک، میلوم مولتیپل و لنفوم غالباً مهره‌ها را گرفتار مى‌نمایند. LBP ممکن است سمپتوم یک کانسر باشد، به‌طور تیپیک درد با استراحت تسکین نمى‌یابد. MRI یا CT – میلوگرافى متاستاز جسم مهره‌ها را نشان مى‌دهد، فضاى دیسک درگیر نیست.

استئومیلیت مهره‌ها:
LBP با استراحت تسکین نمى‌یابد؛ تندنس فوکال مهره‌ها، افزایش ESR. منبع اولیه عفونت (ریه، مجراى ادرارى یا پوست) در ??% موارد یافت مى‌شود. گونه‌هاى استافیلوکوک شایع‌ترین هستند. تخریب جسم مهره و فضاى دیسک شایع است. آبسه اپیدورال مهره‌هاى لومبار به‌صورت درد پشت و تب خود را نشان مى‌دهد. معاینه ممکن است طبیعى باشد یا یافته‌هاى رادیوکلار یا سندرم کودا اکوئینا نشان دهد. MRI میزان گسترش آبسه را بهتر نشان مى‌دهد.

آراکنوئیدیت لومبار:
ممکن است به‌دنبال پاسخ التهابى به صدمه بافتى موضعى در داخل فضاى ساب‌آراکنوئید به‌وجود آید. فیبروز ریشه‌هاى اعصاب را در بر مى‌گیرد که به‌وسیله MRI بهتر دیده مى‌شود. درمان رضایت‌بخش نیست.

اختلال ایمنى:
اسپوندیلیت آنکیلوزان، آرتریت روماتوئید، سندرم رایتر، آریتریت پسوریاتیک، و بیمارى مزمن التهابى روده. اسپوندیلیت انکیلوزان – به‌طور تیپیک مردان کمتر از ?? سال با پشت درد شبانه مراجعه مى‌کنند، درد با استراحت تسکین نمى‌یابد ولى با ورزش بهتر مى‌شود.

استئوپروز:
از دست رفتن ماده استخوانى در اثر هیپرپاراتیروئیدی، استفاده مزمن از استروئیدها، بى‌حرکتى و سایر اختلالات پزشکی. ممکن است تنها تظاهر بیمارى LBP باشد که با حرکت بدتر مى‌شود.

بیمارى‌هاى احشائى:
(جدول علل ویسرال کمردرد) لگن درد را به ناحیه ساکرال، قسمت تحتانى شکم به ناحیه لومبار و قسمت فوقانى شکم به ناحیه تحتانى توراسیک یا ناحیه فوقانى لومبار ارجاع مى‌دهد. علائم لوکال وجود ندارد؛ حرکات طبیعى مهره‌ها بدون درد است. تا ??% بیماران مبتلا به پارگى آنوریسم آئورت شکمى به LBP مجزا مبتلا هستند.

علل ویسرال کمردرد:

معده (دیواره خلفی) – کیسه صفرا – سنگ کیسه صفراپانکراس – تومور، کیست، پانکراتیترتوپریتونئال – خونریزی، تومور، پیلونفریتواسکولار – آنوریسم آئورت شکمی، ترومبوز شریان کلیوى و وریدکولون – کولیت، دیورتیکولیت، نئوپلاسملیگامان‌هاى یوتروساکرال – اندومتریوز، کارسینومانوروز رادیاسیون تومورها / اعصابکلیه – سنگ کلیه، بیمارى التهابی، نئوپلاسم، عفونت بیمارى‌هاى دیگر:
LBP مزمن بدون هیچ علت مشخص، اختلالات روانی، اعتیاد به مواد مخدر ممکن است همراه آن وجود داشته باشد.

مطالب مرتبط :

مقاله اصلی را در اینجا ببینید

درباره ی داکتاپ

همچنین ببینید

آخرین روش درمان کمردرد مزمن

درمان کمردرد مزمن در مواردی دشوار است. تحقیقاتی در دهه گذشته بر روی نوعی از …