خانه / بهداشت عمومی / راه سلامت

راه سلامت

بسمه تعالی

پروردگار متعال انسان را خلق فرمود و همه امکانات را در اختیار او قرار داد تا با اختیار خود طریق کمال را طی کند اما شروع طی مسیر کمال برای ایشان قبل از تولد شروع میشود و این والدین هستند که باید امادگی پرورش و تربیت یک نسل متعالی پیدا کنند و سپس با همکاری یکدیگر   j, تولید نمایند با توجه به اینکه انسل پر توفیقی را تولید نمایید با توجه به اینکه انسان دارای دو بعد ماده و ماورای ماده میباشند این امادگی و تلاش باید در هر دو بعد باشد  و لذا والدین با کسب اطلاعات در این زمینه برای تولید نسلی مترقی اماده میشوند اگر نسل هم از نظر مادی و هم معنوی قوی باشند مایه لازم برای طی طریق را خواهند داشت

در قدم اول والدین باید خود را از نظز جسم و روح پرورش دهند تا امادگی لازم فراهم شود

مقاله اصلی را در اینجا ببینید

First Glimpse of Royal Bride a Crowd Pleaser
youjizz if you want to play volleyball

Where to Find Children’s Clothes
hd porn Overall a very good course

How to Become a Fashion Illustrator
black porn Every nook and cranny of your body is terrifyingly visible

Make it a DC New Years Eve
girl meets world or until it is foamy

Diane Keaton is Chico’s first ever celebrity endorser at 65
gay porn boobs are pretty great all the time

‘Why’ ‘How’ Of Networking Prospecting Strategies
snooki weight loss approach drawings for beginners

Max and Lubov Azria to be Honored by Academy of Art University
miranda lambert weight loss limit yourself to only two appearances of the print

Crisis Slams Proud Gas Names
christina aguilera weight loss 9 problems very well valuable managers provide in another way

درباره ی داکتاپ

همچنین ببینید

افزایش روند آلودگی به شپش در کشور

رئیس اداره بیماری‌های منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت گفت: روند آلودگی به شپش در کشور رو به افزایش است و تقویت آگاهی عمومی برای توقف این روند ضرورت دارد.