خانه / پوست و مو و زیبایی / قصه گویی ، روشی مؤثر در آموزش مفاهیم پیچیده علم پزشکی

قصه گویی ، روشی مؤثر در آموزش مفاهیم پیچیده علم پزشکی

چکیده فارسی :
اهداف: قصه گویی از دیر باز به عنوان یک روش آموزشی به کار رفته است . قصه ها می توانند مجموعه ای از مفاهیم پیچیده علمی را به مخاطب منتقل کنند بدون اینکه سن مخاطب ، موضوع آموزشی یا سطح یادگیری کاربرد آنها را محدود سازد . هدف این مطالعه ارزیابی نقش قصه گویی در انتقال مفاهیم پیچیده ی علم پزشکی مثل بیماری های زنتیکی و سندرم های نادر و ارایه ی روشی موثر در تدریس مباحث مشکل و فرار می باشد. 

روشها : مطالعه به شکل کارآزمایی آیند ه نگر مورد – شاهدی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از اردیبهشت تا اسفند ۸۴ انجام شد . دو گروه ۴۳ نفری از دانشجویان پزشکی در مقطع کارآموزی بالینی که مشغول گذراندن بخش پوست بودند ، وارد مطالعه شدند و به هرگروه سه مفهوم یکسان از علم پزشکی با روش قصه گویی یا سخنرانی ساده آموزش داده شد . سپس از هر دو گروه آزمون بعمل آمد و نتایج کسب شده با آزمون آماری T مستقل مورد مقایسه قرار گرفت .
نتایج : میانگین نمره کل کسب شده در گروه آموزش دیده با روش سخنرانی ساده ۳۶/۴ ۹۴/۸ و در گروه آموزش دیده با روش قصه گویی ۴۷/۳ ۸۴/۱۴ بود. تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنا دار بود . ( P < 0.001 )
بحث:این مطالعه نشان داد که اثر قصه گویی در افزایش دانش دانشجویان دوره ی بالینی بیشتر از سخنرانی معمولی می باشد .

مقاله اصلی را در اینجا ببینید

درباره ی داکتاپ

همچنین ببینید

تعرفه خدمات زیبایی

تعرفه خدمات زیبایی را طبق تعرفه های معمول در ادامه می بینید، گستره خدمات زیبایی …