خانه / پزشکی / قوانین مربوط موسسات پزشکی

قوانین مربوط موسسات پزشکی

ص) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی
• موسسات پزشکی ماده ۱ :
ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و “پانسمان ” به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه های مربوط می باشند.
ماده ۲ :
امور فنی موسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده اند انجام گیرد و هم چنین کسانی که زیر نظر مسئولین مزبور خدمت می نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلا به وزارت بهداری معرفی شده باشند. تعویض و تغییر مسئولین فنی نیز باید به اطلاع وزارت بهداری باشد.
ماده ۳ :
هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی به فنون مزبور اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره : در شهرها و بخش هایی که فعلا برای امور دندانسازی و تصدی داروخانه دارندگان پروانه رسمی وجود نداشته باشند یا به نسبت یک نفر برای حداکثر ده هزار نفر جمعیت متمرکز در آن محل دارندگان پروانه رسمی وجود نباشد (به استثنای تهران و مراکز استان ها) وزارت بهداری می تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیات وزیران وضع خواهد شد به کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون این که این اشخاص اولا دارای گواهینامه دوره اول متوسطه بوده و یا امتحان معادل آن را بدهند و سپس در آموزشگاه های بهداری و یا دانشکده پزشکی ولایات یا نقاطی که وزارت بهداری وسیله تاسیس کلاسی داشته باشد، در کلاس مخصوصی که حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون باید تاسیس شود و برنامه آن را وزارت بهداری و وزارت فرهنگ تنظیم خواهند نمود وارد شده و پس از طی دوره تحصیلی مربوط که در حدود ۶ ماه خواهد بود و توفیق در امتحان گواهینامه دائمی کمک داروسازی و کمک دندانسازی اعطا خواهد شد و الا پروانه موقت لغو خواهد شد.
ماده ۴ :
هر موسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه راحتی به نام دیگری نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده ۳ محکوم خواهند شد.
ماده ۵ :
هیچ یک از موسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر موسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعان به آن ها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری بر خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد ندارند و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه و یا طرق دیگر و دادن وعده های فریبنده ندارند و هم چنین دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع می باشد. متخلفان برای بار اول به پرداخت پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال و برای دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا ۵۰ هزار ریال جزای نقدی و یا به حبس تادیبی از یک ماه تا چهار ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ : دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمک های نخستین قبل از رسیدن پزشک مشمول ماده سه این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ : هر یک از متصدیان امور دارویی و یا داروخانه به منظور سو استفاده به هر نحو در مقام تبدیل تاریخ استعمال دارو و یا تغییر قیمت معین شده از طرف نمایندگی کارخانه یا دولت برآید، به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و از سه تا ۶ ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

درباره ی داکتاپ

همچنین ببینید

سکسکه و سکته قلبی

سکسکه های ناگهانی و سکته قلبی

سلامت نیوز: به گفته یک متخصص گوارش، سکسکه می‌تواند یکی از نشانه‌های سکته قلبی باشد. …