خانه / پوست و مو و زیبایی / لیزرتراپی و ریزش مو

لیزرتراپی و ریزش مو

مقدمه:
در اوایل قرن بیستم بود که برای اولین بار آلبرت اینشتین تئوری تابش لیزر را مطرح کرد.اما دهها سال به طول انجامید تا این تئوری جامه عمل پوشید.کلمه لیزر از حروف اول این عبارت تشکیل شده است
light amplification by stimulated emission of radiation
امروزه علم استفاده از لیزرهای کم توان بسیار گسترده شده و به نام لیزر درمانی شناخته میشود و یا
Low level laser therapy(LLLT) or magnetic infrared laser (MIL) therapy

Clinical Effect:
تاثیر لیزرهای کم توان گرمایی و تخریبی نبوده بلکه بصورت فتو شیمیایی است.فوتون وارد بدن شده در میتوکندریها و غشای سلولی جذب میشود. انرژی نورانی به انرژی شیمیایی به صورت ای تی پی منجر به تحریک و پرولیفراسیون سلولی میشود.نفوذپذیری غشای سلولی تغییر میکند و منجر به تغییرات فیزیولوژیک میشود.این تغییرات ماکروفاژها،فیبروبلاستها،سلولهای اندوتلیال،ماست سل ها،برادی کینین و سرعت هدایت عصبی را تحت تاثیر قرار میدهد.طول موجهای رنگ آبی( ۵۰۰-۴۰۰ نانومتر) و سبز (۵۵۰-۵۰۰ نانومتر ) هنوز در مرحله تحقیقات و آزمایش هستند.آما طول موجهای قرمز (۷۰۰-۶۰۰نانومتر) و مادون قرمز (۷۰۰ نانومتر به بالا) نورهای اصلی در لیزرترا÷ی هستند.

اشعه لیزر پس از تابش و رسیدن به سطح و داخل سلول دارای اثراتی است از جمله
۱-activation of albumen(RNA &DNA synthesis)
۲-activation of ferments
۳-increase of ATP output
۴-improvement of blood microcirculation
۵-regeneration of tissue
۶- Reinforcement of collagen synthesis
۷-anti inflammatory effect
۸- anti edematous effect
۹-reduction of cholesterol level
۱۰-stimulation of specific and non specific immunity factors
۱۱-powerful antioxidant effect
۱۲-prostaglandin synthesis
۱۳-decrease of lipid perioxidal oxidizing level
لیزرتراپی هم در ریزش مو و هم در آلوپسی موثر است.

ریزش مو در فاز تلوژن:
بیشتر در بیماریهای عفونی سنگین مانند سل ریوی،حمله قلبی،تب و لرز شدید،جراحی واسترس و تزریق داروهای آنتی کواگولانت دیده میشود.خیلی وخیم نیست و تا ۱۰% موها میتواند بریزد.
لیزرتراپی هم باعث درمان بیماریهای داخلی شده و هم در درمان این نوع ریزش مو خیلی موثر است.

ریزش مو در فاز آناژن:
در استعمال مواد مخدر- مسمومیت با مواد شیمیایی و اختلال شدید در غدد داخلی در زیادی ویتامین آ دیده میشود،عموما وخیم بوده و ۹۰-۸۵% موها میریزد،لیزرتراپی تا حدی موثر است.

 

درباره ی داکتاپ

همچنین ببینید

تعرفه خدمات زیبایی

تعرفه خدمات زیبایی را طبق تعرفه های معمول در ادامه می بینید، گستره خدمات زیبایی …