خانه / اخبار پزشکان (صفحه 17)

اخبار پزشکان

قوانین تبلیغات در پزشکی

در کشوری که با وجود تمدن کهن خود قدیمی‌ترین روزنامه آن ۱۷۰ سال پیش منتشر شده و قدمت قانونگذاری به شیوه امروزی در آن نیز به یکصد سال می‌رسد، نمی‌توان انتظار تاریخی طولانی در زمینه تبلیغات (به معنای امروزی خود) در امور پزشکی داشت. اولین قانون اولین رد پای قانون …

ادامه نوشته »

آیین نامه و دستورالعمل نحوه تبلیغ پزشکان

دستورالعمل نحوه تبلیغ و آگهی های دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی دکتر سیداحمد سیادتی – رئیس شورای عالی نظام پزشکی (موضوع بند ب ماده ۳ از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۸۳) تعاریف ۱- منظور از مواد دارویی، خوراکی، …

ادامه نوشته »

نسخه نویسی ورزشی

تجویز ورزش بر اساس ۴ جزء اصلی صورت می پذیرد که به آن اصل FITTهم گفته می شود (Frequencyیا فراوانی، Intensityیا شدت، Timeیا زمان و Typeیا نوع ورزش). فراوانی: فراوانی (تعداد دفعات ورزش در هفته) ۵-۳ بار (روز) در هفته است. ورزش کمتر از سه بار در هفته ممکن است …

ادامه نوشته »